Šta je RSS?

RSS (Rich Simple Summary / Really Simple Syndication) je XML tehnologija koja trenutno predstavlja najjednostavniji način automatskog preuzimanja podataka sa veba. RSS forma veb podatka sadrži linkove, naslove i kratak sadržaj vesti, čiji širi sadržaj možete da pogledate ako izaberete da ispratite pripadajuće linkove.


Kako se koristi RSS?

Potrebno je da nabavite program za čitanje vesti (News Reader). Ovaj program prikazuje informacije koje putem RSS-a, pristižu na vaš kompjuter sa sajtova koje ste izabrali. Jedni od najpoznatijih programa su: Feedly Reader (https://feedly.com/), Feed Reader (http://www.feedreader.com) kao i popularniji web browser-i koji u sebi sadrže rss čitač.


LISTA RSS SADRŽAJA