Politika privatnosti


1. Uvod

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto MOZZART DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglašavate se sa korišćenjem Vaših podataka o ličnosti prema uslovima navedenim u ovoj Politici.


2. Rukovalac

MOZZART DOO BEOGRAD

Zrenjaninski put br. 84c

MB: 20655364


3. Kada prikupljamo vaše podatke?

Vaše podatke prikupljamo prilikom:

3.1. Korišćenja internet stranice i mobilne aplikacije

Društvo prikuplja podatke od posetilaca internet stranice www.mozzartsport.com na osnovu legitimnog interesa, radi boljeg razumevanja potreba korisnika i unapređenja usluga. U navedene svrhe prikupljaju se sledeći podaci:

1. vreme i datum posete stranici,

2. stranice koje posetilac pregleda,

3. tip i verzija internet pretraživača,

4. IP adresa računara posetioca,

5. mobilni identifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona.

Koristimo kolačiće (cookies) kako bismo vam pružili uslugu sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenete na računar posetioca u svrhu praćenja korišćenja određenih stranica. Ukoliko je na računaru korisnika ugašeno primanje kolačića, korisnik i dalje može da koristi stranice, ali će funkcionalnost usluge biti delimično ograničena. Za više informacija, pogledajte Politiku kolačića.

3.2. Registrovanja

Ukoliko odlučite da se registrujete na naš sajt, potrebno je da unesete Vaše korisničko ime, lozinku, e-mail adresu i opciono fotografiju. Pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da ostavite Vaše podatke i registrujete se. Prilikom ostavljanja komentara, prikupljamo vreme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

3.3. Prijava putem društvenih mreža (Facebook, Twitter, Google Plus)

Ukoliko imate nalog na Facebook-u, Twitter-u ili Google Plus-u, možete se prijaviti na naš sajt i putem tih naloga. U tom slučaju, od vašeg provajdera preuzimamo vaše ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresu i fotografiju, ukoliko je imate. Pravni osnov obrade je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da se prijavite.

3.4. Ostavljanja komentara:

Ako želite da ostavite komentar na Mozzart Sport portalu, to možete učiniti kao gost ili kao registrovani korisnik. Ukoliko želite da ostavite komentar kao gost, to možete učiniti bez ostavljanja dodatnih podataka, uz mogućnost unošenja imena/nadimka. U svakom slučaju ćemo prikupiti vreme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Vaš komentar objavljujemo pod imenom/pseudonimom koji sami odredite (e-mail adresa ostavljena pri registraciji nije vidljiva), a sadržinu komentara kreirate sami. Vi birate da li ćete Vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti. Ukoliko označite da Vam se sviđa neki komentar, prikupljamo Vašu IP adresu.

3.5. Komunikacije sa igračem:

Društvo korisnicima pruža korisničku podršku putem telefona i email-a. Ukoliko nam se obratite na kontakt adrese redakcije na Mozzart Sport portalu, telefonski razgovor se neće snimati. Podaci prikupljeni na ovaj način obrađuju se isključivo radi pružanja korisničke podrške.

3.6. Marketinga i personalizacije ponude:

Slaćemo vam push notifikacije ukoliko aktivirate tu opciju na našem sajtu ili mobilnoj aplikaciji. Pravni osnov obrade je vaš pristanak. U podešavanjima imate mogućnost da push notifikacije prilagodite vašim interesovanjima i da samo njih primate. Ukoliko ne želite da primate navedena obaveštenja, u svakom trenutku možete otkazati ovu opciju.

Određene podatke (posećene stranice, odabrani favoriti itd.) obrađujemo radi personalizacije ponude i u marketinške svrhe, uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja vama odgovarajućih reklamnih poruka.

3.7 Organizovanje takmičenja (Mozzart Prognozer)

Učestvovanjem u takmičenju, učesnici daju saglasnost da u slučaju pobeđivanja u takmičenju, Društvo ima pravo da koristi username igrača, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata takmičenja. U svrhu takmičenja, Društvo koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika prilikom registrovanja, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Društvo o njihovoj promeni. Za potrebe učestvovanja u takmičenju, pored podataka ostavljenih prilikom registracije, Društvo pribavlja i matični broj igrača ukoliko igrač želi vezu sa mozzartbet nalogom.


4. Primaoci podataka o ličnosti:

Društvo lične podatke korisnika prosleđuje drugim primaocima isključivo na osnovu zakonske obaveze i poštovanja regulatornih zahteva, odnosno opravdanog zahteva ovlašćenog javnog tela ili u slučaju postavljanja, ostvarenja ili odbrane pravnih zahteva.

Po potrebi, lični podaci se prosleđuju pouzdanim poslovnim partnerima (obrađivačima) radi omogućavanja održavanja informacionog sistema, sistema plaćanja, rešavanja korisničkih zahteva ili sličnih poslovnih potreba uz obavezne mere zaštite koje se uređuju i definišu posebnim ugovorima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni: provajderima usluga, poslovnim partnerima, kreditnim agencijama, bankama, advokatima, savetnicima, ustanovama koje se bave sprečavanjem pranja novca, sudovima, regulatornim telima, ustanovama za zaštitu maloletnika, ustanovama za bolesti zavisnosti, policiji, asocijacijama u oblasti sporta i marketinškim agencijama.

Društvo koristi dodatke za povezivanje putem društvenih mreža (social media plugins) drugih kompanija. Oni omogućavaju korisniku da poveže sadržaj sa sajta na svoj profil na društvenoj mreži. Dodaci za povezivanje putem društvenih mreža prikupljaju podatke korisnika kao što su IP adersa, podaci za prijavu (login), pristup web lokaciji i podaci o kolačićima. Društvo ne poseduje informacije o tome na koji način kompanije koriste te podatke, pa vas molimo da za više informacija pogledate njihove politike privatnosti. U nastavku su dodaci za povezivanje putem društvenih mreža integrisani na Mozzart-ov sajt:

-Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

-Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

-Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy

-Twitter: http://twitter.com/privacy


5. Gde čuvamo vase podatke o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti čuvaju se na serverima koji se nalaze na teritoriji Evrope. Ukoliko podatke koje sakupimo od vas prenesemo nekom primaocu (kao što je navedeno u poglavlju 4), ti primaoci podataka će skladištiti vaše podatke. Trudimo se da osiguramo da se sa vašim podacima o ličnosti postupa u skladu sa ovom Politikom i da primaoci podataka poseduju iste ili približne organizacione, tehničke i kadrovske mere kao mi. Neki od primalaca podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti mogu imati servere koji se nalaze van teritorija koje prema propisima Republike Srbije obezbeđuju primereni nivo zaštite, u kom slučaju ćemo obezbediti odgovarajuće mere zaštite.


6. Rok čuvanja

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kom ste korisnik naših usluga. Pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja. U slučajevima kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, obrađivaćemo ih sve dok ne uložite prigovor na obradu.


7. Prava korisnika

U zavisnosti od vrste i pravnog osnova obrade, možete ostvariti sledeća prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

- Pristup podacima o ličnosti

- Ispravku podataka o ličnosti

- Brisanje podataka o ličnosti

- Prenosivost podataka o ličnosti

- Ograničenje obrade podataka o ličnosti

- Pravo na prigovor


8. Sigurnost podataka o ličnosti

Mozzart štiti podatke o ličnosti primerenim organizaciono-tehničkim i pravnim merama zaštite. Prilikom određivanja ovih mera zaštite uvek uzimamo u obzir količinu, vrstu i osetljivost podataka, kao i druge okolnosti koje utiču na procenu eventualnih rizika za zaštitu Vaših prava i sloboda.


9. Žalbe

Za sva pitanja, zahteve, pritužbe i prigovore koji se odnose na zaštitu i obradu podataka o ličnosti možete nam se obratiti na jedan od sledećih načina:

Adresa: Redakcija, Takovska 49b

Email: mozzart.sport@mozzartbet.com

Telefon: +381 11 7858 276

Takođe, imenovali smo Službenika za zaštitu podataka o ličnosti kome se možete obratiti na email zaštita.podataka@mozzartbet.com. Lice za zaštitu podataka o ličnosti zaduženo je za nadzor zakonitosti obrade podataka o ličnosti, brigu o zaštiti prava i sloboda korisnika (i ostalih lica čije podatke obrađuje) i savetovanje odgovornih lica o najboljim praksama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Svaki primljeni zahtev biće rešen što je moguće pre, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da utvrdimo Vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti. Ukoliko smatrate da su Vaši podaci nezakonito obrađivani, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ova verzija Politike privatnosti je poslednji put ažurirana dana 15.09.2021. godine.